Viniční trať Kacířky

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast hustopečská, vinařská obec Nosislav.

Viniční trať Kacířky se nachází severozápadně od obce Nosislav v blízkosti řeky Svratky.

Geologická charakteristika

Území severně od obce Nosislav přechází středně členitý terén v kopcovitý s prudšími svahy převážně od severu k jihu. V této severní části hospodářského obvodu se také nachází nejvyšší bod 340 m nad mořem. Podloží této severní části obce je tvořeno horninami mladších třetihor, většinou slinitými usazeninami třetihorního moře, které dále směrem východním překrývá spraš.

Na horninách mladších třetihor se vytvořily ve svažitém terénu převážně černozemě silně smyté s jílovitým půdním profilem, přičemž do hloubky profilu jílnatých částic přibývá. Směrem východním pak jsou slinité usazeniny třetihorního moře překryty různě mocnými vrstvami spraší. V terénu silně svažitém se výskyt spraší omezuje jen na ornici a přechodný horizont. Lokálně byly pokryvy spraší smyty a ornice se vytvořila na podložní hornině.

Průměrné roční srážky na této vinici jsou 532 mm, průměrná roční teplota je 8,8° C, hlinitá půda, pH půdy 7,6, tedy slabě alkalická bez štěrku a kamení. Nadmořská výška 220–270 metrů nad mořem. Geologické podloží – šedé a zelenošedé proměnlivé písčité slídnaté vápenité jíly. Pěstované odrůdy: Chardonnay, Müller Thurgau, Muškát moravský.


Zvětšit mapu