Viniční trať Dívčí vrch

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast znojemská, vinařská obec Strachotice a Slup.

Dívčí vrch se nachází pod Znojmem v blízkosti rakouských hranic. Vinice se nachází v komplexu vinic u viničních tratí Šác a Lampelberg. Část viniční tratě patří do katastru viničních obcí Slup a část do Strachotic.

Obě vesničky mají starou vinařskou historii. Slup je známá národní technickou památkou – vodním mlýnem a již 700 let starým mlýnským náhonem. V roce 1392 působil ve Slupi farář mistr Jan ze Štěkna, předchůdce Jana Husa. Ke Strachoticím patří i významná přírodní památka Ječmeniště, která je v těsné blízkosti právě viničních tratí Lampelberg a Dívčí vrch. Jsou zde zbytky teplomilných rostlin stepního charakteru, dále vzácná mandloň nízká, ale i kosatec nízký, třezalka ozdobná nebo pampeliška pozdní.

Průměrné roční srážky na této vinici jsou 529 mm, průměrná roční teplota je 9,1° C, pH půdy 7,2, tedy slabě alkalická jílovito-hlinitá půda. Nadmořská výška 212–236 metrů nad mořem, svažitost 3–8 %, převažující expozice – jižní. Geologický původ – jemné křemenné písky a štěrkopísky Karpatské předhlubně.

Kategorie viniční tratě je I. – tedy nejlepší.


Zvětšit mapu