Viniční trať Peklo

Vinařská obec Šatov

Vysoce kvalitní vinařská poloha ve tvaru sedla, kde hrozny jsou po celý den vystaveny slunečnímu záření doslova jako v pekle. Název může také souviset se sousední šibenicí. Je zde vysazeno 12 ha odrůdy Müller Thurgau, 1 ha Rulandského bílého, 2 ha Ryzlinku rýnského a 1 ha Veltlínského zeleného. Vinice rodí na jílovité hmědozemi, průměrné srážky jsou okolo 500 mm za rok. Z horní části vinice je nádherná vyhlídka na rakouské i moravské vinařské obce, za pěkného počasí lze dokonce vidět i Alpy na jihu a Pálavu na východě.

Viniční trať Peklo

Šibeniční vrch u Pekla

Práva soudního a hrdelního používala šatovská obec asi od roku 1497. Uprostřed náměstí v Šatově stával pranýř, na kterém se zavěšovala železná šavle, kdykoliv začínal trh. Zde byli na potupu a z trestu vystavováni zločinci (a mnohdy i báby – klepny!). Právě na Šibeničním vrchu mezi Šatovem a Recpachy (Retzbach) stávala šibenice, o kterou obě obce vedly soudní spor, komu patří, neboť povodeň odnesla hranici. Šatov vyslal delegáty až k samotnému císaři, který potvrdil, že popraviště a šibenice patří Šatovským (cit.): „Das Galgen gehört uns und unseren Kindern.“ (tj. „šibenice patří nám a našim dětem“).