Viniční trať U Hájku

Viniční trať U Hájku leží východně od Znojma v katastru obce Dobšice, pod lesoparkem mezi Dobšicemi a Suchohrdly u Znojma.

Charakteristika viniční trati:

Název je odvozen od názvu  lesoparku ležícím v těsném sousedství viniční tratě. Součástí viniční tratě U Hájku je i část dříve nazývána Zimolovo, která údajně dostala tento název podle jména člověka, který žil ve strážním domku u železniční trati probíhající pod vinicí. Při rajonizaci viničních tratí na Znojemsku, byla tato trať sloučena s tratí U Hájku.

Východně od viniční trati se rozprostírá postorogenní pánev jako součást Západních Karpat. Brněnský masív většinou tvoří hlubinné magmatické horniny prvohorního stáří, především granitoidy, které se nacházejí také v dyjském masívu. V podloží se nacházejí bohaté vrstvy třetihorních štěrkopísků a písků. Svah těchto vinic na bázi krystalinika, překryly eolické materiály spraší a odvápněných sprašových hlín, které jsou  vhodné pro tvorbu půd. Vyvinuly se na nich středně bohaté až bohaté půdy,  avšak s nedostatkem vody v letním období. Jsou to hlinité hluboké půdní typy hnědozemí o nižším obsahu humusu, který umožňuje vysokou biologickou aktivitu hnědozemí a zvýšenou mineralizační schopnost půd. Společně s vhodným minerálním složením skalnatého podloží získávají vína ze zdejší   révy neopakovatelné  chuťové vlastnosti a vůně.

Popisné údaje

Expozice viniční tratě: JIžní, JZ
Nadmořská výška: 275 až 285 m n. m.
Převažující větry: střední a severozápadní
Roční srážky: cca 480mm
Celková svaživost:
3-10%
Celková osázená plocha:  37,6 ha


Zvětšit mapu