Dělení vín podle kvality

Základní dělení zahrnuje stolní a jakostní vína. Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy, vinařské oblasti ani ročníkem. Jakostní víno se vyrábí z hroznů moštových odrůd, sklizených v jednotlivých vinařských oblastech.

  • Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy, vinařské oblasti ani ročníkem. Může být vyráběno ze rmutu, moštu či vína získaného z odrůd moštových a odrůd registrovaných jako stolní, tuzemské i z dovozu. A co se oné cukernatosti týká, hroznu mají dosáhnout nejméně 11 stupňů přírodní cukernatosti.

  • Pokud jde o jakostní víno, tak to se vyrábí z hroznů moštových odrůd, sklizených v jednotlivých vinařských oblastech (musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy, uvedené na etiketě). Mošt musí dosáhnout nejméně 15 stupňů přírodní cukernatosti. A toto víno musí byt označeno názvem vinařské oblasti, ve které bylo vyrobeno. Známkové jakostní víno smí být smíšeno maximálně ze tří odrůdových jakostních vín. O těchto vínech také hovoříme jako o vínech odrůdových, nebo známkových.